ЗА НАС 

Добре дошли в официалния сайт за налични на склад нови автомобили на Силвър Стар Моторс ЕАД - генерален дистрибутор на марката Mercedes-Benz.

При нас ще откриете богата гама от нови автомобили Mercedes-Benz и ще можете да отправите запитване за желания от Вас автомобил. Наш продавач-консултант ще се свърже с Вас за уточнение на детайлите по местоположението на автомобила, срока на доставка и сключване на договор.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА STOCK.SILVERSTAR.BG

         I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите правила („Правилата“) съдържат условията за използване от страна на Клиент (както е определен в раздел I.2. по-долу) на интернет платформата („stock.silverstar.bg“), разработена и администрирана от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Кремиковци, ул.Челопешко шосе №52, електронна поща: office@silverstar.bg, тел. №: 070 070 063 и адрес на интернет страница: https://www.mercedes-benz.bg/. „Stock.silverstar.bg“ дава възможност на Клиентите да отправят онлайн запитване („Запитване“) за налични автомобили с марка „Mercedes-Benz“  („Превозно средство“), предлагани от Силвър Стар Моторс ЕАД („Продавач“), както и да използват други функционалности, предоставени от Силвър Стар Моторс ЕАД (примери за които са дадени в раздел II.1. по-долу).

 2. Клиентът е или (i) физическо лице, което използва Stock.silverstar.bg за цели, които пряко не са свързани с неговата/нейната търговска или професионална дейност, така че той/тя е потребител по смисъла на българския Закон за защита на потребителите, или (ii) дружество или физическо лице, което извършва професионална или търговска дейност.

 3. Правилата за Отправяне на запитване - Личните данни, въведени от клиента, ще бъдат използвани само и единствено, за да се свържем с Вас с цел уточняване на детайлите за сключване на договор и нямат да бъдат използвани за други цели от Силвър Стар Моторс ЕАД или предоставяни на трети лица. След отправеното запитване, наш служител ще се свърже с Вас, за уточнение на детайли относно избрания от Вас автомобил.

  II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА STOCK.SILVERSTAR.BG

  1. Stock.silverstar.bg е онлайн платформа, чрез която Клиентите могат да получат информация за Превозните средства, предлагани от Силвър Стар Моторс ЕАД, и могат да отправят запитване на избраното от тях Превозно средство, както и да използват всички други функционалности, предлагани от Силвър Стар Моторс ЕАД. Силвър Стар Моторс ЕАД може да предостави на Клиентите следните възможности:

  1.1.    Да изберат и посочат Превозно средство, за което желаят да отправят запитване;

  1.2.    Да посочат допълнителните услуги, свързани с Превозното средство, които Клиентът би желал да получи, когато Силвър Стар Моторс ЕАД съдържа информация за тях;

  1.3.    Да предоставят лични данни във връзка с отправяне на запитване;

  1.4.    Да одобрят и отправят запитване с посочената по-горе информация;

  1.5.    Да получат информация във връзка с Превозните средства и услугите, предлагани в Stock.silverstar.bg;

  1.6.    Да получат информация за нови стоки и услуги, предлагани в Stock.silverstar.bg;

  Силвър Стар Моторс ЕАД може също така да добавя нови функционалности към Stock.silverstar.bg или да премахва такива функционалности.

  2. Приема се, че електронните изявления, направени от Клиента чрез използване на Stock.silverstar.bg, са направени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при попълване на заявлението за отправяне на запитване.

  III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА STOCK.SILVERSTAR.BG

  1. Използването на Stock.silverstar.bg е достъпно за всеки и неангажирано със създаването на потребителски профил.

  2. За да използвате Stock.silverstar.bg, е необходимо да разполагате с компютър с интернет връзка и актуална версия на интернет браузър.

  3. Клиентът не може да предоставя незаконно съдържание в Stock.silverstar.bg.

  4. Клиентът, доколкото е потребител, има право на алтернативно разрешаване на спорове („АРС“) чрез избрани от него органи за АРС. Клиентът подава предложение до съответния орган за АРС, включен в списъка на Министерството на икономиката на Република България, достъпен на: https://www.mi.government.bg/bg/library/aktualiziran-spisak-na-priznatite-organi-za-alternativno-reshavane-na-sporove-mejdu-potrebiteli-i-tar-769-c293-m0-4.html. Изискванията за започване на АРС са включени в българския Закон за защита на потребителите. Правото на Клиента да се обърне към общ съд не е засегнато.

  5. Силвър Стар Моторс ЕАД има готовност да работи съвместно с медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите при българския министър на правосъдието (достъпно на mediation.mjs.bg/Register/Mediators) извън съдебно разрешаване на спорове с бизнес Клинети, във връзка с предоставянето на Stock.silverstar.bg, при условията на член 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150. Извънсъдебното разрешаване на спорове чрез медиация се извършва по реда на чл. 2 от българския Закон за медиацията. Правото на клиента да се обърне към общия съд не е засегнато.

  6. Използването на Stock.silverstar.bg е безплатно, така че Клиентът поема само стандартните разходи, начислявани от доставчиците на избраните средства за комуникация (напр. телефон, интернет, поща, куриер и др.).

  7. Правилата уреждат отношенията между Силвър Стар Моторс ЕАД и Клиента по отношение на използването от Клиента на Stock.silverstar.bg и са задължителни за тях. Правилата са на български език.

        IV. ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО STOCK.SILVERSTAR.BG

 1. Силвър Стар Моторс ЕАД използва изображения, които имат илюстративен характер за вписаните в Stock.silverstar.bg автомобили.
 2. Силвър Стар Моторс ЕАД запазва правата си по отношение на цената на автомобилите, в случай на промяна на ценова листа на производителя преди доставката на автомобила в България.