Политика за поверителност 

Отговорен по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR) е:

Силвър Стар Моторс ЕАД
София 1839, ул. Челопешко шосе №52
България

e-mail: dpo@silverstarmotors.eu

1. Защита на данните

Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уебсайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за защита на данните ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Daimler за защита на личните данни:  

Директива за защита на данните.

Нашата Декларация за защита на данните за употребата на нашите уебсайтове и Ръководството на Силвър Стар Моторс ЕАД за защита на данните не са валидни за Вашата активност в уебсайтовете на социални мрежи или сайтове на други доставчици на услуги, до които Вие можете да достигнете чрез линковете на нашите уебсайтове. Информация за съответната политика за защита на данните на други доставчици на услуги можете да откриете на уебсайтовете на тези доставчици.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашите уебсайтове, ние запаметяваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите дадена страница или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените думи за търсене, колко често отваряте отделни уебсайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайта, към който сте прехвърлени от нашите уебсайтове, независимо дали сте кликнали върху линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане на същия раздел (респ. на същия прозорец) на Вашия браузър, в който сте отворили нашите уебсайтове. Освен това от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме Вашия IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

b. Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез чат, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договор, като и в тези случаи запаметяването се извършва само доколкото това е позволено въз основа на предоставено от Вас съгласие или съгласно валидните законови разпоредби (вж. точка 7).

c. Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно определени функции на нашите уебсайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично. 

3. Цели на употреба 

a. Ние използваме личните данни, събирани при посещение на някой от нашите уебсайтове, за да ги направим максимално удобни за Вас, както и за да защитим нашите IT системи от атаки и други противозаконни действия.

b. Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез чат, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в съответно необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и - доколкото е необходимо – за изпълнение и осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.

c. За други цели (например показване на персонализирано съдържание или реклама въз основа на Вашето потребителско поведение) ние и евентуално избрани трети страни използваме Вашите данни, при условие че дадете своето съгласие (= разрешение) като част от нашата Consent Management System. Повече подробности и опции за решение можете да намерите тук: Consent Management System

d. Ние също така използваме лични данни, доколкото сме законово задължени да го направим (например съхранение с цел изпълнение на изискванията за спазване на търговски или данъчни закони, разкриване в съответствие с официалния или съдебния ред, напр. на даден правен орган).

4. Предаване на лични данни на трети страни; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins); използване на изпълнители на услуги 

a. Нашите уебсайтове може да съдържат оферти от трети страни. Ако кликнете върху такова предложение, ние предаваме данни в необходимия обхват на съответния доставчик (напр. данни, че сте открили това предложение при нас, и ако е необходимо, допълнителна информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашите уебсайтове).  

b. Ако използваме на нашите уебсайтове така наречените „добавки за социални мрежи“ („Social Plug-ins“) за социални мрежи като Facebook и Twitter, ние ги включваме по следния начин: Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в тази мрежа. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на Daimler, ако не сте активирали също и добавката за социална мрежа, която се намира там.Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. По отношение на Вашата връзка с дадена социална мрежа, осъществения пренос на данни между социалната мрежа и Вашата система и Вашите операции в тази платформа е валидна единствено политиката за защита на данните на съответната социална мрежа. Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките (вж. точка 5 г).

c. Ако кликнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно лични данни да попаднат при доставчици на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) не осигуряват съответстващо на стандартите на ЕС „адекватно ниво на защита“ при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, преди да кликнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите прехвърляне на Вашите данни. 

d. Ние също така използваме квалифицирани доставчици на услуги (например доставчици на IT услуги, маркетингови агенции) за работа, оптимизиране и защита на нашите уебсайтове. Ние предаваме на тези изпълнители лични данни само ако това се изисква за предоставянето и използването на уебсайтовете и техните функции, с цел защита на легитимни интереси, за изпълнение на законови задължения или когато Вие сте предоставили Вашето съгласие за това (вж. точка 7). 

5. Бисквитки

a. При посещение на нашите уебсайтове в употреба могат да влязат бисквитки. Технически погледнато, това са така наречените HTML бисквитки и подобни софтуерни инструменти като Web/DOM Storage или Local Shared Objects (така наречените „флаш бисквитки“), които общо наричаме „бисквитки“.

b. Бисквитките представляват малки файлове, които се записват на Вашия настолен компютър, ноутбук или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Така можем да разберем например дали вече е имало връзка между Вашето устройство и нашите уеб страници, да вземем предвид предпочитания от Вас език или други настройки, да Ви предложим определени функции (напр. онлайн магазин, конфигуратор за автомобили) или да разберем какви са интересите Ви въз основа на потребителското Ви поведение. Бисквитките могат да съдържат и лични данни.

c. Дали и кои бисквитки се използват, когато посещавате нашия уебсайт, зависи от това кои раздели и функции на нашия уебсайт използвате и дали сте съгласни с използването на бисквитки в Consent Management System, които не са технически необходими. Повече подробности и опции за решение можете да намерите тук: Consent Management System

d. Използването на бисквитки зависи и от настройките на уеб браузъра, който използвате (например Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Повечето браузъри са предварително настроени така, че автоматично да приемат бисквитки; но в повечето случаи Вие можете да промените тази настройка. Можете по всяко време да изтривате съществуващите бисквитки. Можете поотделно да изтриете Web/DOM-Storage и Local Shared Objects. Как можете да направите това в използвания от Вас браузър, съответно устройство, ще научите от ръководството на производителя.

e. Съгласието и отхвърлянето или изтриването на бисквитки е обвързано с използваното устройство, а също и с уеб браузъра, използван в конкретния случай. Ако използвате няколко устройства или уеб браузъри, можете да направите избора или настройките по различен начин.

f. Ако решите да не допуснете използването на бисквитки или изтриете същите, е възможно да не получите достъп до всички функции на нашите уебсайтове или да получите само ограничен достъп до някои отделни функции.

6. Сигурност 

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни, администрирани от нас, срещу манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Ние подобряваме постоянно нашите мерки за сигурност в съответствие с нивото на технологичното развитие.

7. Правни основания за обработката на данни

a. Ако Вие сте ни дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)).

b. При обработка на лични данни с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

c. Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

d. Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите легитимни интереси, както и на легитимните интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Запазването на функционалността на нашите IT системи, (директната) продажба на собствени и чужди продукти и услуги (освен ако това не стане с Вашето съгласие) и изискваното от закона документиране на бизнес контакти са такива легитимни интереси. Ние съблюдаваме в рамките на съответно необходимия баланс на интересите особено вида на личните данни, целта на обработката, обстоятелствата на обработката и Вашия интерес относно поверителността на Вашите лични данни.

8. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме от съображения за сигурност, се изтриват от нас след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне целта, с която събираме и обработваме данните. Съхранение след този срок е възможно само ако е необходимо съгласно законите, регламентите или други законови предписания, които са в сила за нас, в ЕС или съобразно законовите предписания в трети държави, ако в съответната държава е налице адекватно ниво на защита на данните. Доколкото изтриването в единични случаи не е възможно, съответните лични данни се маркират с цел да се ограничи бъдещата им обработка. Не се съхраняват данни за платежните инструменти, с които са извършени плащания през интернет страницата.

9. Права на субектите на обработваните лични данни

a. Като субект на обработваните данни Вие имате право на информация (чл. 15 GDPR, поправка (чл. 16 GDPR, изтриване на данни (чл. 17 GDPR), ограничаване на обработването на данни (чл. 18 GDPR), както и право на преносимост на данните (чл. 20 GDPR). 

b. Ако сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Вашите лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на данни“).

c. Право на възражение

Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) от GDPR (Обработване на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR (Обработване на данни въз основа на преимущество на интереси). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработването на данни е необходимо за упражняването и защитата на законни интереси. Ако обработваме Вашите лични данни с цел провеждане на директна реклама за защита на законни интереси въз основа на преимущество на интереси, Вие имате право да възразите срещу това по всяко време, без да посочвате причини.

d. Молим Ви да изпращате Вашите претенции или декларации по възможност на долупосочения адрес за контакт: dpo@silverstarmotors.eu. 

e. Ако считате, че обработването на Вашите лични данни представлява нарушение срещу определени законови разпоредби, имате правото да подадете жалба до компетентен орган, осъществяващ надзор върху защитата на данните (чл. 77 GDPR).

10. Бюлетин 

Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.

11. Централизирана услуга за достъп 

Чрез централизираната услуга за достъп на можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уебсайтове и приложения на Силвър Стар Моторс ЕАД и неговите марки. Валидните в тази връзка условия за ползване съдържат специални декларации за защита на данните. Можете да видите тези условия за ползване на съответните страници за регистрация на свързаните уебсайтове и приложения.

12. Пренос на данни до получатели извън Европейската икономическа зона

a. При използване на изпълнители на услуги (вижте точка 4 г) и прехвърлянето на лични данни на трети страни с Ваше съгласие (= разрешение) (вижте точка 3 в) е възможно да се прехвърлят лични данни до получатели в държави извън Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (= Европейска икономическа зона) и да бъдат обработвани там, по-точно в САЩ, Индия.  

b. От гледна точка на ЕС в следните държави е налице съответстващо на стандартите на ЕС, адекватно ниво на защита при обработването на лични данни (т. нар. „Решение относно адекватното ниво на защита“): Андора, Аржентина, Канада (с ограничения), Фарьорски острови, Гърнзи, Израел, Остров Ман, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай. С получателите в други държави ние договаряме прилагането на стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейския съюз, на обвързващи фирмени разпоредби или на Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ (Swiss-U.S.), за да създадем „адекватно ниво на защита“ в съответствие със законовите изисквания. Информация по този въпрос ще Ви предоставим посредством данните за контакт, посочените в точка 9 г) по-горе.