УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗЕРВИРАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА STOCK.SILVERSTAR.BG НА СИЛВЪР СТАР МОТОРС ЕАД

 

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени да предоставят информация на КЛИЕНТИТЕ на сайта stock.silverstar.bg относно възможностите за резервиране на избиран от тях автомобил и условията за плащане на резервационната такса и нейното възстановяване.

Чл. 2. Наименование на Доставчика: Силвър Стар Моторс ЕАД

 1. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Кремиковци, ул. Челопешко шосе №52
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Кремиковци, ул. Челопешко шосе №52
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: stock@silverstar.bg , тел: +359 2 4082 676
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204339263

II.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА STOCK.SIVERSTAR.BG (“Платформа”)

Чл. 3. Платформата е предназначена:

- да бъдат излагани от Доставчика наличните нови автомобили с марката Меrcedes-Benz, както и такива, които предстои да бъдат доставени в Република България в срока, посочен в Платформата;

- потенциалните клиенти да могат да разгледат изложените автомобили и да получат обща информация за тях, техните характеристики, цени и условия за доставка, както и да отправят запитване до stock@silverstar.bg;

- да бъде резервиран за съответния, определен в тези Общи условия период от време, избран от клиента автомобил, след заплащане на резервационна такса;

- да бъдат извършвани плащания във връзка със заявеното от клиентите желание да резервират определен автомобил по съответния поддържан от Платформата начин за разплащане;

Чл. 4. Платформата предоставя възможност на клиенти да резервират определен автомобил за период от три работни дни срещу заплащане на резервационна такса в размер на 500 лева с ДДС.

През периода на резервация този автомобил ще бъде отбелязан в Платформата като такъв и няма да може да бъде резервиран за друг клиент и Доставчикът няма да го предлага или продава на друг клиент чрез Платформата или по друг начин. 

Чл. 5. Тази Платформа не се използва за сключване на договор за покупко-продажба на автомобили между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА. Това се извършва на място в съответния шоу-рум на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 6. Тази Платформа не представлява електронен магазин по смисъла на българското законодателство.

Чл. 7. За да направи чрез Платформата резервационен депозит, КЛИЕНТА следва да се регистрира в сайта stock.silverstar.bg, като въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 • С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", КЛИЕНТА декларира, че е запознат с условията по политиката за поверителност и е съгласен с тяхното съдържание.
 • Доставчикът потвърждава извършената от КЛИЕНТА регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от КЛИЕНТА електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
 • Доставчикът потвърждава регистрацията.
 • След потвърждаването се създава акаунт на КЛИЕНТА в Платформата на Доставчика.
 • При извършване на регистрацията, КЛИЕНТА се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТА своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 • Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от Доставчика за осъществяване на връзка с него.

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КЛИЕНТА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КЛИЕНТА и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. КЛИЕНТА има право да променя своя основен контактен електронен адрес.

 • При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от КЛИЕНТА нов основен контактен електронен адрес.
 • Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от КЛИЕНТА, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от КЛИЕНТА нов основен контактен електронен адрес.
 • Доставчикът информира КЛИЕНТА за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от КЛИЕНТА основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.
 • Доставчикът не носи отговорност пред КЛИЕНТА за неправомерна промяна. 

Чл. 8. След успешната регистрация в сайта и след като КЛИЕНТА избере съответен автомобил, чрез натискане на бутон „Резервация“ КЛИЕНТА ще може да заяви желанието си за резервация на избрания от него автомобил. В този случай, избраният автомобил се добавя в секция “Гараж”.

Чл. 9. За да бъде активирана резервацията за избрания автомобил, КЛИЕНТЪТ следва да заплати на Доставчика чрез Кредитна/дебитна карта резервационния депозит от 500 лева с ДДС.

Чл. 10. След успешното извършване на плащането, КЛИЕНТЪТ бива уведомен за това и че автомобилът е резервиран за него в следващите 3 работни дни чрез получаване на съобщение на предоставения от него имейл.

Чл. 11. След направената успешна резервация, търговец от съответното заявено от КЛИЕНТА дилърство на Силвър Стар Моторс ще се свърже с него за уточняване на подробностите по договора и потребителят ще бъде поканен в офисите на Доставчика за сключването му. 

Чл.12. В зависимост от това дали автомобилът е наличен или такъв с очаквана доставка, предложеният на КЛИЕНТА договор ще включва изплащане на цената на автомобила преди предаване на собствеността му на КЛИЕНТА – при наличен автомобил, или ще предвижда изплащане на аванс в размер на 15 % от цената на автомобила при подписване на договора , а остатъка – в определения в договора срок след уведомление за това, че автомобилът е доставен на територията на Доставчика.

Чл. 13. При сключване на договор, платеният резервационен депозит се прихваща от цената на автомобила.

Чл. 14. При автомобили, маркирани в Платформата като “наличен” предаването на собствеността и владението на автомобила може да се извърши в срок не по-дълъг от 14 дни от сключването на договора.

Чл. 15. В случай, че не бъде сключен договор в периода на резервация – 3 (три) работни дни от потвърждението за извършено плащане на резервационния депозит, Доставчикът има право да го задължи и той да не бъде възстановяван на КЛИЕНТА, за което последният е уведомен и дава своето съгласие чрез приемане на тези Общи условия при резервиране на автомобила в Платформата.

Чл. 16. Платеният резервационен депозит се възстановява по картата на клиента, с която е извършено плащането, ако Доставчикът не се свърже с Клиента в срока на резервацията, използвайки предоставените от клиента данни при регистрацията му в Платформата. 

Чл. 17. Клиентите заплащат резервационния депозит чрез виртуален ПОС на Банка ДСК.

 • Видове карти, които се приемат, са: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard.
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • Доставчикът не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • В случай на връщане на резервационната такса съгласно тези Общи Условия, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.                                                                                                                                                                    

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на клиента  съгласно приложимото законодателство.

 • От съображения за сигурност на личните данни на КЛИЕНТИТЕ, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от  КЛИЕНТИТЕ в момента на регистрацията.
 • Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност и политиката за поверителност на Силвър Стар във връзка с маркетинга, достъпна на адрес stock.silverstar.bg.

Чл. 19. Клиентът се съгласява, че Доставчикът  има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към него, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на клиента в платформата store.silverstar.bg или не се е отказал от получаването й писмено.

(1)В случай, че по някаква причина КЛИЕНТА е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената в Платформата „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: stock.silverstar.bg.

Чл. 20. Тези общи условия могат да бъдат променяни от Доставчика и влизат в сила за всички ползватели на stock.silverstar.bg след тяхното публикуване на тази интернет страница относно извършените действия от КЛИЕНТИТЕ след тази дата.